Masterclass: Belevingsgestuurd beheer

Bij bankjes, afvalbakken en beheer van groen leidt het geen twijfel dat bewoners en
ambtenaren elkaar niet zonder meer begrijpen. Wat voor een bewoner een boom is, kan voor
een beheerder zomaar een struik zijn. Hoe kunnen beheerders bewoners beter betrekken bij
het beheer van de buitenruimte? Waarom is dat zo lastig?
Voor het programma Management of Public Spaces heb ik een masterclass verzorgd over het
betrekken van bewoners bij het beheer van de buitenruimte.
Je kunt de masterclass hier terugkijken.