Longread: de participatievraag bepaalt welke tool je nodig hebt

Er zijn veel verschillende online en offline participatietools. De vraag is hoe je als professional uit datbrede aanbod een tool kiest die past, dat wil zeggen die bijdraagt bij aan het doel van eenparticipatieproces. In wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen ontstond het inzicht dat hettype participatievraag dat je centraal stelt in een participatieproces, of

Longread: de participatievraag bepaalt welke tool je nodig hebt Read More »

Essay: ‘Hoe kunnen de mogelijkheden van digitale participatie beter worden benut?

In dit essay ga ik in op de mogelijkheden en beperkingen van digitale participatie. Wat zijn de voordelenvan online participatie en hoe kunnen deze beter worden benut? Hoe inclusief is digitale participatie?Onder welke voorwaarden kunnen online meer en andere groepen burgers worden betrokken?Tijdens de Corona-pandemie vond alle participatie noodgedwongen online plaats. Het KennisknooppuntParticipatie vroeg zich

Essay: ‘Hoe kunnen de mogelijkheden van digitale participatie beter worden benut? Read More »

Artikel: ‘Betrek bewoners, maar niet om draagvlak te creëren’

‘Participatie moet bijdragen aan draagvlak voor beleid’, hoor je nogal eens. Als draagvlak je vertrekpuntis, dan loop je het risico de verkeerde keuzes te maken bij de inrichting van participatieprocessen.In een magazine over Leefbaarheid en Veiligheid van het Platform stad en wijk licht ik toe watparticipanten belangrijk vinden in een participatieproces. Aan de hand van

Artikel: ‘Betrek bewoners, maar niet om draagvlak te creëren’ Read More »

Overheid in Contact

Tussen 2017 en 2020 schreef ik een aantal blog voor het platform Overheid in Contact, een initiatief vanRenata Verloop. Op dit platform deelden 20 experts van binnen en buiten de overheid hun kennis over:communicatie & netwerken, participatie & democratie en dienstverlening & data. Ik krijg nog regelmatigvragen over mijn blogs vandaar dat ik ze hier

Overheid in Contact Read More »

Podcast Democratie in uitvoering: De usual supsects, voor de allerlaatste keer

De term ‘usual suspect’ heeft een negatieve bijsmaak, terwijl de bewoners die zo wordenaangeduid juist zouden moeten worden gekoesterd. Het gaat immers om betrokken bewonersdie telkens opnieuw bereid zijn met de overheid in gesprek te gaan. Voor Democratie in Uitvoering de podcast serie van Marije van den Berg had ik in april 2019 eeninspirerend gesprek

Podcast Democratie in uitvoering: De usual supsects, voor de allerlaatste keer Read More »

Interview De Helling: ‘Zie protesten als een startpunt voor een gesprek’
(september, 2021)

Vaak staren we ons blind op de inhoudelijke verschillen tussen de overheid en bijvoorbeeldburgers. Naar aanleiding van de discussies over het plaatsen van windmolens op IJburg sprakenReint Jan Renes, met Suzanne van den Eynden van De Helling het wetenschappelijk tijdschriftvan GroenLinks over verzet van burgers tegen klimaatmaatregelen zoals bijvoorbeeld de komstvan windmolens bij IJburg in

Interview De Helling: ‘Zie protesten als een startpunt voor een gesprek’
(september, 2021)
Read More »

Interview Den Haag Centraal: ‘Gedoe is niet erg, bepalend is hoe de gemeente ermee omgaat’ (februari, 2022)

‘Participatie is geslaagd als weerstand of gedoe wordt voorkomen’, hoor je nogal eens. In eengesprek met Rob Edens van Den Haag Centraal leg ik uit dat het onvermijdelijk is dat erverschillende opvattingen zijn over maatschappelijke vraagstukken bijvoorbeeld deherstructurering van een wijk. Op zich is dat ook geen probleem. De problemen ontstaan vaakdoordat de overheid zich

Interview Den Haag Centraal: ‘Gedoe is niet erg, bepalend is hoe de gemeente ermee omgaat’ (februari, 2022) Read More »