Lopende projecten

Op dit moment werk ik samen met collega’s aan de volgende projecten:

 • Onderzoek naar de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en Rotterdam.
 •  De begeleiding van een leernetwerk voor praktijkprofessionals die betrokken zijn bij de
  organisatie van een burgerberaad in hun gemeente of provincie.
 •  Coördinatie van de uitvoering van de onderzoeksagenda (burger)participatie in Den Haag.
  Stadsdelen en wijken en team Haags Samenspel van gemeente Den Haag, en kenniscentrum
  GUTs hebben een gezamenlijke driejarige leer- en onderzoeksagenda opgesteld op het gebied
  van participatie. Er wordt (actie)onderzoek gedaan dat bijdraagt aan het leren over de volgende
  vragen: Hoe kunnen we meer en andere bewoners betrokken? Hoe kan er integraal
  samengewerkt worden tussen professionals, bewoners en ambtenaren in de wijk? Hoe kunnen
  de participatieve en representatieve democratie met elkaar worden verbonden?
 •  Onderzoek naar hoe in gemeenten (Delft, Den Haag en Amsterdam) beleid wordt ontwikkeld en
  uitgevoerd gericht op het vergroten van de speelvriendelijkheid van de buitenruimte en in
  hoeverre de inbreng van kinderen hier een rol in speelt.