Proefschrift: In gesprek of uitgepraat?

In 2021 ben ik gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Prof. Dr. Noƫlle Aarts, professor Socio-Ecological
Interactions aan het Institute for Science in Society (ISiS) was mijn promotor en Dr. Reint Jan Renes,
lector Psychologie van de Duurzame stad, mijn copromotor.

De focus van mijn PhD onderzoek lag op het verloop en de doorwerking van gesprekken tussen burgers
en de overheid op lokale participatieprocessen en de uitkomsten hiervan. Hierbij heb ik in het bijzonder
aandacht besteed aan de verwachtingen en ervaringen van participanten van deze gesprekken.
Ik heb empirisch onderzoek gedaan in vier gemeenten naar gesprekken die deel uitmaakten van
uiteenlopende participatieprocessen, waaronder de doorlooptijd, het aantal deelnemers en de
participatievorm.

Proefschrift: In gesprek of uitgepraat? Over de betekenis van gesprekken voor het verloop van lokale
participatieprocessen.