Model: Cirkel van Interactie

Helaas is er geen ‘truc’ voor een goed gesprek. Het ontwerpen en uitvoeren van gesprekken met burgers
en andere stakeholders vraagt een gedegen voorbereiding. De Cirkel van Interactie beschrijft een
systematische aanpak om gesprekken als onderdeel van een participatieproces voor te bereiden.
In dit paper vind je een toelichting op de Cirkel van Interactie.