Longread: de participatievraag bepaalt welke tool je nodig hebt

Er zijn veel verschillende online en offline participatietools. De vraag is hoe je als professional uit dat
brede aanbod een tool kiest die past, dat wil zeggen die bijdraagt bij aan het doel van een
participatieproces.

In wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen ontstond het inzicht dat het
type participatievraag dat je centraal stelt in een participatieproces, of fase hiervan, van groot belang is.
Het type vraag, persoons- of oplossingsgericht, geeft richting aan de interactie die een participatietool
moet faciliteren.

Lees meer in de longread. Of bekijk het mini-college. Achtergrondinfo over dit onderzoeksproject vind je hier.