Essay: ‘Hoe kunnen de mogelijkheden van digitale participatie beter worden benut?

In dit essay ga ik in op de mogelijkheden en beperkingen van digitale participatie. Wat zijn de voordelen
van online participatie en hoe kunnen deze beter worden benut? Hoe inclusief is digitale participatie?
Onder welke voorwaarden kunnen online meer en andere groepen burgers worden betrokken?
Tijdens de Corona-pandemie vond alle participatie noodgedwongen online plaats. Het Kennisknooppunt
Participatie vroeg zich af welke ontwikkel- en onderzoeksvragen de doorontwikkeling van digitale
participatie met zich mee zou brengen.

Lees het essay:
https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/downloads/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2297101&forcedownload=false

Deze praatplaat is bedoeld als conversation starter over digitale participatie.