onderzoek

Evaluatie mini-burgerberaad Klimaat Amsterdam 2021

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met mij onderzoek uitgevoerd naar de opzet, het verloop en de doorwerking van het mini-burgerberaad Klimaat dat in het voorjaar van 2021 in Amsterdam werd georganiseerd. https://www.dehaagsehogeschool.nl/sites/hhs/files/documents/LectoraatPublicGovernance-onderzoeksrapport-hva-mini-burgerberaad-gemeente-amsterdam-2021.pdf

Evaluatie burgerberaden Energietransitie Den Haag 2022

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft het lectoraat Public Governance in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam onderzoek uitgevoerd naar de opzet, het verloop en de doorwerking van burgerberaden over de energietransitie in de wijken Statenkwartier en Laakkwartier & Spoorwijk in 2022. https://www.dehaagsehogeschool.nl/sites/hhs/files/documents/Definitief%20Onderzoeksrapport%20Burgerberaden%20Den%20Haag_27032023-compressed.pdf

Longread: de participatievraag bepaalt welke tool je nodig hebt

Er zijn veel verschillende online en offline participatietools. De vraag is hoe je als professional uit datbrede aanbod een tool kiest die past, dat wil zeggen die bijdraagt bij aan het doel van eenparticipatieproces. In wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen ontstond het inzicht dat hettype participatievraag dat je centraal stelt in een participatieproces, of …

Longread: de participatievraag bepaalt welke tool je nodig hebt Read More »

Proefschrift: In gesprek of uitgepraat?

In 2021 ben ik gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Prof. Dr. Noëlle Aarts, professor Socio-EcologicalInteractions aan het Institute for Science in Society (ISiS) was mijn promotor en Dr. Reint Jan Renes,lector Psychologie van de Duurzame stad, mijn copromotor. De focus van mijn PhD onderzoek lag op het verloop en de doorwerking van gesprekken tussen burgersen …

Proefschrift: In gesprek of uitgepraat? Read More »

Essay: ‘Hoe kunnen de mogelijkheden van digitale participatie beter worden benut?

In dit essay ga ik in op de mogelijkheden en beperkingen van digitale participatie. Wat zijn de voordelenvan online participatie en hoe kunnen deze beter worden benut? Hoe inclusief is digitale participatie?Onder welke voorwaarden kunnen online meer en andere groepen burgers worden betrokken?Tijdens de Corona-pandemie vond alle participatie noodgedwongen online plaats. Het KennisknooppuntParticipatie vroeg zich …

Essay: ‘Hoe kunnen de mogelijkheden van digitale participatie beter worden benut? Read More »

Model: Cirkel van Interactie

Helaas is er geen ‘truc’ voor een goed gesprek. Het ontwerpen en uitvoeren van gesprekken met burgersen andere stakeholders vraagt een gedegen voorbereiding. De Cirkel van Interactie beschrijft eensystematische aanpak om gesprekken als onderdeel van een participatieproces voor te bereiden.In dit paper vind je een toelichting op de Cirkel van Interactie.