artikel

Artikel: ‘Betrek bewoners, maar niet om draagvlak te creëren’

‘Participatie moet bijdragen aan draagvlak voor beleid’, hoor je nogal eens. Als draagvlak je vertrekpuntis, dan loop je het risico de verkeerde keuzes te maken bij de inrichting van participatieprocessen.In een magazine over Leefbaarheid en Veiligheid van het Platform stad en wijk licht ik toe watparticipanten belangrijk vinden in een participatieproces. Aan de hand van …

Artikel: ‘Betrek bewoners, maar niet om draagvlak te creëren’ Read More »

Interview De Helling: ‘Zie protesten als een startpunt voor een gesprek’
(september, 2021)

Vaak staren we ons blind op de inhoudelijke verschillen tussen de overheid en bijvoorbeeldburgers. Naar aanleiding van de discussies over het plaatsen van windmolens op IJburg sprakenReint Jan Renes, met Suzanne van den Eynden van De Helling het wetenschappelijk tijdschriftvan GroenLinks over verzet van burgers tegen klimaatmaatregelen zoals bijvoorbeeld de komstvan windmolens bij IJburg in …

Interview De Helling: ‘Zie protesten als een startpunt voor een gesprek’
(september, 2021)
Read More »

Interview Den Haag Centraal: ‘Gedoe is niet erg, bepalend is hoe de gemeente ermee omgaat’ (februari, 2022)

‘Participatie is geslaagd als weerstand of gedoe wordt voorkomen’, hoor je nogal eens. In eengesprek met Rob Edens van Den Haag Centraal leg ik uit dat het onvermijdelijk is dat erverschillende opvattingen zijn over maatschappelijke vraagstukken bijvoorbeeld deherstructurering van een wijk. Op zich is dat ook geen probleem. De problemen ontstaan vaakdoordat de overheid zich …

Interview Den Haag Centraal: ‘Gedoe is niet erg, bepalend is hoe de gemeente ermee omgaat’ (februari, 2022) Read More »

Interview Binnenlands Bestuur: ‘Beter geen burgerberaad dan een slecht burgerberaad’

Burgerberaden staan volop in de belangstelling en de verwachtingen van de effecten zijn hoogen divers. Dit brengt het risico op teleurstellingen met zich mee, bij de overheid maar zeker ookbij deelnemers aan een burgerberaad. Empirisch onderzoek naar het verloop en de effecten vanburgerberaden is belangrijk omdat dit bijdraagt aan het leren van ervaringen metburgerberaden in …

Interview Binnenlands Bestuur: ‘Beter geen burgerberaad dan een slecht burgerberaad’ Read More »