Overheid in Contact

Tussen 2017 en 2020 schreef ik een aantal blog voor het platform Overheid in Contact, een initiatief van
Renata Verloop. Op dit platform deelden 20 experts van binnen en buiten de overheid hun kennis over:
communicatie & netwerken, participatie & democratie en dienstverlening & data. Ik krijg nog regelmatig
vragen over mijn blogs vandaar dat ik ze hier her-publiceer.

Participatie: hoe belangrijk is representativiteit eigenlijk? 

Er is veel te doen over de representativiteit van deelnemers aan participatieprocessen. De vraag is of dit
terecht is. Door je niet blind te staren op representativiteit, maar je ogen te openen voor diversiteit,
voorkom je dat je begint aan een onmogelijke opgave én je zorgt voor kwalitatief betere uitkomsten.

Een écht goed gesprek maakt een groot verschil.

Als we handen en voeten willen geven aan het verbeteren van contact tussen overheid en burgers, is er
aandacht nodig voor het ontwerp en het verloop van gesprekken. Dit vraagt, ten eerste, om de
ontwikkeling van een gevoeligheid voor wat er gebeurt in gesprekken tussen overheid en burgers. Ten
tweede is meer kennis nodig over het ontwerpen en uitvoeren van gesprekken.

De ‘unusual suspects’: hoe bereik en betrek je ze?

Lang niet iedereen wil meepraten met de overheid. Maar er zijn ook burgers die niet meepraten –
hoewel ze daar wél voor openstaan. Blijkbaar lukt het initiatiefnemers niet om deze groepen te bereiken
of te betrekken. Om hier verandering in te brengen is het belangrijk om je af te vragen: wat speelt
allemaal een rol in de beslissing van burgers om mee te praten of mee te doen?

Factcheck: wat verwachten burgers eigenlijk van participatie?

Er wordt nogal eens gezegd dat de verwachtingen die participanten van burgerparticipatie hebben te
hoog zijn. Is dat inderdaad het geval? Tijd om de feiten te checken…

Participatie: het begint met de uitnodiging

Uitnodigen is vaak het sluitstuk van een participatie-aanpak. Het lijkt alsof het doel is zo veel mogelijk
deelnemers te vinden voor dat ene project zodat dát een succes wordt. Maar als het goed is leg je de
basis voor langdurig contact, daarom is het belangrijk daar aandacht aan te besteden. Zo kun je door in
te spelen op de verschillende motieven om te participeren, meer en andere burgers aanspreken.

Keuzestress over (online) participatie? Begin bij de vraag!

Er zijn veel verschillende participatietools en -vormen beschikbaar. Keuzes voor participatietools worden
vaak intuïtief genomen, of op basis van eerdere (positieve) ervaringen. Hoe kun je onderbouwd keuzes
maken voor de inzet van participatietools? In dit blog leg ik aan je voor hoe je participatievraag kan
helpen bij het maken van keuzes.