Interview Binnenlands Bestuur: ‘Beter geen burgerberaad dan een slecht burgerberaad’

Burgerberaden staan volop in de belangstelling en de verwachtingen van de effecten zijn hoog
en divers. Dit brengt het risico op teleurstellingen met zich mee, bij de overheid maar zeker ook
bij deelnemers aan een burgerberaad. Empirisch onderzoek naar het verloop en de effecten van
burgerberaden is belangrijk omdat dit bijdraagt aan het leren van ervaringen met
burgerberaden in de praktijk. Vorig jaar heb ik samen met Reint Jan Renes, lector Psychologie van de Duurzame Stad van de HvA, onderzoek gedaan naar het mini-burgerberaad Klimaat in Amsterdam (najaar 2021 en begin 2022). Hier vind je het interview met Wouter Boonstra van Binnenlands Bestuur over de resultaten van dit onderzoek. Dit voorjaar ronden we een onderzoek af naar de burgerberaden over de energie-transitie die de gemeente Den Haag in twee Haagse wijken heeft georganiseerd
(zomer en najaar 2022).

In mei 2022 was ik een van de gasten in een gesprek over burgerberaden in De Tussenruimte.
https://www.emma.nl/artikelen/burgerberaden-hoe-burgers-politici-kunnen-helpen