Artikel: ‘Betrek bewoners, maar niet om draagvlak te creëren’

‘Participatie moet bijdragen aan draagvlak voor beleid’, hoor je nogal eens. Als draagvlak je vertrekpunt
is, dan loop je het risico de verkeerde keuzes te maken bij de inrichting van participatieprocessen.
In een magazine over Leefbaarheid en Veiligheid van het Platform stad en wijk licht ik toe wat
participanten belangrijk vinden in een participatieproces. Aan de hand van het concept ‘ervaren
rechtvaardigheid’ laat ik zien hoe je keuzes maakt die bijdragen aan de tevredenheid van participanten
met proces en uitkomsten.


https://platformstadenwijk.files.wordpress.com/2022/12/pl3b221.pdf