Christine Bleijenberg

Om maatschappelijke vraagstukken op te kunnen lossen, is het nodig om andere, betere gesprekken te voeren. Daar wil ik met mijn onderzoek aan bijdragen. Er zijn veel onderwerpen waarover de meningen uiteenlopen. Of het nu gaat om gaswinning in Groningen, het klimaatvraagstuk of de opvanglocaties voor integratie van nieuwkomersvluchtelingen: (groepen) burgers, andere betrokkenen zoals bedrijven en belangenorganisaties, en de overheid hebben uiteenlopende opvattingen over het probleem en mogelijke oplossingen ervoor. Maar ook als het gaat om de herinrichting van een straat of een speeltuintje, lopen meningen uiteen.

In veel gevallen wordt beleid ontwikkeld en uitgevoerd in samenspraak of samenwerking met betrokkenen. Gesprekken met burgers maken hier vrijwel altijd een onderdeel van uit. Deze gesprekken over maatschappelijke vraagstukken verlopen lang niet altijd goed. Met name als het om urgente en omstreden onderwerpen gaat dragen gesprekken niet altijd bij aan het vinden van oplossingen. Met mijn onderzoek wil ik bijdragen aan constructievere gesprekken over maatschappelijke vraagstukken. Wat is er nodig is om gesprekken te organiseren die bijdragen aan een betere relatie en het vinden van oplossingen?

Als asscociate lector Urban Governance onderzoek ik de opzet, het verloop en de doorwerking van (offline en online) gesprekken die deel uitmaken van participatieprocessen. Onder participatie versta ik uiteenlopende vormen waarin burgers en overheid in samenspraak of samenwerking willen komen tot oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het onderzoek van het Kenniscentrum GUTs van De Haagse Hogeschool wil bijdragen aan meer inclusieve publieke besluitvorming. Wat zoveel wil zeggen als besluitvorming waarin de perspectieven van verschillende groepen burgers zijn vertegenwoordigd in de keuzes die worden gemaakt waardoor burgers zich daadwerkelijk gehoord weten.

Op deze website vind je publicaties en informatie over lopende projecten.